Четвер, 23.05.2019, 09:45
школа73
Вітаю Вас Гость | RSS

Меню сайту
Категорії каталога
Вчителю [6]
методичні матеріали
Нормативні документи [4]
нормативні документи про освіту
Психологія [6]
Що треба знати, щоб користуватися популярністю, впливати на інших та таке інше...
Цікаво [5]
Небезпечно [5]
Наша творчість [2]
Актуально [4]
Міні-чат
500
Головна » Статті » Нормативні документи

Методичні рекомендації щодо ущільнення вивчення навчального матеріалу
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
01135, м. Київ, проспект Перемоги, 10, тел. (044) 216-24-42, факс (044) 236-10-49, ministry@mon.gov.ua

від 17.09.08 № _1 9-599___
від на №

Міністерство освіти і науки
Автономної Республіки Крим,
управління освіти і науки обласних,
Київської та Севастопольської
міських державних адміністрацій
Інститути післядипломної
педагогічної освіти
Загальноосвітні навчальні заклади

Міністерство освіти і науки України надсилає для використання методичні рекомендації щодо ущільнення вивчення навчального матеріалу предметів інваріантної складової навчального плану в 11-х (12-х) класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2008/2009 навчальному році.

Відповідно до наказів Міністерства освіти і науки України від 03.09.2008 № 804 «Про зовнішнє незалежне оцінювання навчальних досягнень осіб, які виявили бажання вступати до вищих навчальних закладів України в 2009 році» та від 12.09.2008 № 848 «Про зміни в організації навчального процесу у 2008/2009 навчальному році для випускників 11-х (12-х) класів загальноосвітніх навчальних закладів» вивчення навчального матеріалу предметів інваріантної складової навчального плану учнями 11-х (12-х) класів загальноосвітніх навчальних закладів завершуватиметься 30 квітня 2009 року.
Можуть бути застосовані різні способи ущільнення вивчення навчального матеріалу, а саме:
 за рахунок об’єднання навчальних тем;
 використання міжпредметних зв’язків, оглядового або самостійного вивчення навчального матеріалу;
 зміни у часі проведення навчальних екскурсій;
 використання резервних годин навчальної програми та годин, передбачених на проведення окремих уроків тематичного оцінювання.
При цьому обов’язково мають бути виконані всі види фронтальних контрольних робіт, визначених навчальними програмами.
Методичні рекомендації з конкретних навчальних предметів використовуються учителями при календарному плануванні навчального матеріалу та керівниками загальноосвітніх навчальних закладів – при складанні розкладу навчальних занять.

Українська мова

Вивчення української мови в 11 класі спрямоване передусім на підвищення культури мовлення і рівня грамотності учнів. У методичних рекомендаціях щодо вивчення української мови в загальноосвітніх навчальних закладах з українською мовою навчання у 2008-2009 навчальному році (Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України № 18-19-20 за 2008 р.) передбачено орієнтовний перерозподіл навчальних годин на проведення фронтальних видів контрольних робіт.
Оцінювання говоріння, читання вголос здійснюється індивідуально шляхом поступового накопичення оцінок для того, щоб кожний учень одержав мінімум одну оцінку за виконання завдань на побудову діалогу, усного переказу та усного твору. Для цих видів робіт не відводиться окремий урок, а оцінки виставляються один раз на рік в колонки без дати.
Таблиця 1
Фронтальні види контрольних робіт
Форми контролю 11 клас
І семестр ІІ семестр
Перевірка мовної теми* 2 2
Письмо:
переказ 1 1
твір 1 —
Правопис:
диктант** 1 1
Аудіювання* — 1
Читання мовчки* 1 —
* Основною формою перевірки мовної теми, аудіювання і читання мовчки є тестові завдання.
** Основною формою перевірки орфографічної і пунктуаційної грамотності є контрольний текстовий диктант.
З метою виконання навчальної програми в повному обсязі рекомендуємо скласти календарно-тематичний план з української мови для 11 класу з розрахунку на 62 навчальні години. Зменшити кількість навчальних годин слід за рахунок вилучення годин на проведення різних форм контролю (таблиця 1). Рекомендуємо планувати на весь навчальний рік:
чотири контрольні роботи (а отже, і чотири уроки узагальнення й систематизації набутих знань, які їм передують);
одне контрольне читання мовчки;
одне контрольне аудіювання;
один контрольний письмовий твір (а отже, й один урок з роботи над помилками).
У класах з поглибленим вивченням української мови і літератури рекомендуємо також зменшити кількість годин на вивчення риторики, а також тем, вибір і вивчення яких вчитель визначає самостійно.

Українська література

Рекомендуємо внести зміни в календарно-тематичний план з української літератури для 11 класу з розрахунку на 62 навчальні години. Зменшити кількість навчальних годин пропонуємо, перерозподіливши передбачене програмами текстуальне, самостійне або позакласне вивчення окремих творів.
Рекомендуємо вивчати оглядово творчість тих письменників, твори яких не внесено до програми зовнішнього незалежного оцінювання, а саме: І. Кочерги, Олеся Гончара, Ю. Мушкетика, Б. Олійника.
На самостійне опрацювання рекомендуємо винести твори таких письменників: О. Коломійця, М. Рильського та поетів нью-йоркської групи.

Зарубіжна література

Програмами 1998 (2003) років для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання для 11-річної школи та програмами для профільних класів загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання заплановано 4 резервних години на рік. Ці години дають можливість вчителю закріпити знання учнів з певної теми чи розділу, ввести до вивчення той чи інший новий твір, що не потрапив до переліку обов’язкових для текстуального вивчення, провести додатковий урок-вікторину, презентацію власного чи колективного проекту, урок-дослідження (представлене усно чи письмово) тощо.
Враховуючи, що програми 11 класу (1998 (2003) р.) подають систематичний курс як послідовність монографічних і оглядових тем, логічним є скорочення певних тем, а не ущільнення їх за рахунок резервних годин, які вчитель може використати на власний розсуд, у тому числі й розширивши рекомендовану в орієнтовному тематичному плануванні кількість годин на вивчення розділів (таблиця 2).

Таблиця 2

Орієнтовне тематичне планування вивчення зарубіжної літератури в класах універсального/загальноосвітнього, суспільно-гуманітарного, художньо-естетичного, філологічного, фізико-математичного, природничого, технологічного та спортивного профілю
(Програми 1998 (2003) р. за редакцією Д.С. Наливайка, керівник авторського колективу Ю.І. Ковбасенко)

Назва розділу Кількість годин
універсальний/загальноосвітній, суспільно-гумані¬тарний, художньо-естетич¬ний профіль
(2/2,5 год. на тиждень*) філологічний
профіль
(3 год. на тиждень) фізико-математичний, природничий, технологічний, спортивний
профіль
(1,5 год. на тиждень)
Вступ 2 2 1
Із літератури першої половини XX ст. 32/39* 53 28
Із літератури другої половини XX ст. 20/28 27 14
Із літератури постмодернізму
(Із сучасної зарубіжної літератури**) 3/4 6 3
Підсумок 1 1 1
Резервний час 4 4 —
Кількість годин разом 62/78 93 47
* В 11-х класах художньо-естетичного профілю вивчення зарубіжної літератури здійснюється протягом 2,5 годин на тиждень ( 88 год.). Друга цифра дробу означає кількість годин для класів художньо-естетичного профілю.
** Назва розділу в програмі для класів філологічного профілю.

Рекомендуємо також конкретизувати і ущільнювати не текстуальне вивчення художніх творів, а навчальний матеріал щодо вивчення оглядових тем. У разі необхідності слід скоротити саме опрацювання тем за творчістю певного письменника. Так, пропонуємо винести на оглядове вивчення або самостійне опрацювання: в розділі “Із літератури першої половини XX ст.” вивчення творчості Т.С. Еліота, Ф.Г. Лорки, В. Незвала; у розділі “Із літератури другої половини XX ст.” вивчення творчості Г. Белля, В. Бикова (або творчість О. Солженіцина, О. Твардовського – в класах філологічного профілю).
В програмах (2001 р.) для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання для 11-річної школи та в програмах для профільних класів загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання передбачено 4 години на рік на проведення тематичного оцінювання, за рахунок яких відбувається ущільнення змісту навчальної програми. Окрім того скоротити кількість навчальних годин слід за рахунок зменшення уроків розвитку мовлення і позакласного читання, не зменшуючи час на текстуальне вивчення творів (таблиця 3).

Таблиця 3

Орієнтовне тематичне планування вивчення зарубіжної літератури в класах універсального/загальноосвітнього, суспільно-гуманітарного, художньо-естетичного, філологічного, фізико-математичного, природничого, технологічного та спортивного профілю
(Програми 2001 р. за редакцією Д.В. Затонського, К.О. Шахової, Є.В. Волощук, авторський колектив Б.Б. Шалагінов, Л.Ф. Мірошниченко та ін.)

Назва розділу Кількість годин
універсальний/загальноосвітній, суспільно-гумані¬тарний, художньо-естетич¬ний профіль
(2 год. на тиждень) філологічний
профіль
(3/2,5 год. на тиждень*) фізико-математичний, природничий, технологічний, спортивний
профіль
(1,5 год. на тиждень)
Література першої половини XX ст. 40 60/49* 23
Література другої половини XX ст. 12 22/22 15
Уроки розвитку мовлення 6 7/3 3
Уроки повторення і узагальнення 2 2/2 4
Уроки позакласного читання 2 2/2 2
Кількість годин разом 62 93/78 47
* В 11-х класах художньо-естетичного профілю вивчення зарубіжної літератури здійснюється протягом 2,5 годин на тиждень. Друга цифра дробу означає кількість годин для класів художньо-естетичного профілю.

Іноземні мови

Усі навчальні програми з іноземних мов для 11-річної школи не встановлюють послідовність вивчення тематичного змісту та не визначають жорсткі часові рамки на вивчення лексико-граматичного матеріалу. Навчальні програми зорієнтовані на кінцеві цілі навчання та відображають основні методичні прийоми, що найбільш підходять для їх реалізації.
У зв’язку зі скороченням годин для виконання програмових вимог вчителям іноземної мови, що працюють у загальноосвітніх навчальних закладах та спеціалізованих школах, рекомендується при складанні календарно-тематичних планів враховувати години, що належать до категорії резервних, зберігаючи при цьому змістову частину програми, та за рахунок вилучення годин на проведення форм контролю з чотирьох видів мовленнєвої діяльності (аудіювання, говоріння, читання, письма).

Форми контролю 11 клас (кількість годин)
І семестр ІІ семестр
Аудіювання 0,5 0,5
Читання 0,5 0,5
Письмо 0,5 0,5
Говоріння 0,5 0,5

У класах з поглибленим вивченням іноземних мов доцільно зменшити кількість годин, призначених для домашнього читання, тому особливу увагу при складанні календарно-тематичного планування слід приділити завданням для домашньої роботи. Бажано планувати завдання, котрі є формою самоконтролю рівня засвоєння мови. Це завдання, що змушують учнів подумати і знайти мовні засоби для вирішення конкретного завдання, вибрати та скласти потрібні йому комунікативні блоки, звернутися за коментарями, поясненнями, тобто провести певну пошукову роботу. Результати такого пошуку фіксуються в письмовій формі, оскільки письмові завдання тренують використання форм мовного матеріалу, певних граматичних явищ та є тим резервом часу, який допоможе ущільнити часові рамки програми.
Щодо вивчення другої іноземної мови, то введення і закріплення великих обсягів матеріалу передбачено лише на початку першого семестру. Тому у другому семестрі вивчення другої іноземної мови має більш узагальнюючу функцію, активізацію раніше сформованих умінь у чотирьох видах мовленнєвої діяльності та формування більш високого рівня комунікативної компетенції. Введення нового мовленнєвого, лексичного та граматичного матеріалу в травні місяці не передбачено. Отже ущільнення при складанні календарно-тематичного планування повинно проходити лише за рахунок резервних годин.

Історія України. Всесвітня історія

Календарно-тематичний план з історії України для учнів 11 класу універсального та філологічного напрямів навчання рекомендуємо скласти з розрахунку на 46 навчальних годин. Для класів природничо-математичного, технологічного, спортивного напрямів навчання календарно-тематичне планування слід робити з розрахунку на 31 навчальну годину; для класів суспільно-гуманітарного напряму – з розрахунку на 124 навчальні години.
Календарно-тематичне планування вивчення всесвітньої історії для учнів 11 класу універсального та філологічного напрямів навчання складається з розрахунку на 46 навчальних годин. Для класів природничо-математичного, технологічного, спортивного напрямів навчання – з розрахунку на 31 навчальну годину; для класів суспільно-гуманітарного напряму навчання – 93 години.
Оскільки програми з історії України та всесвітньої історії позбавлені жорсткого поурочного поділу, то вчитель має право довільно визначати кількість годин на вивчення тем.
Ущільнення навчального матеріалу вчитель може на свій розсуд здійснити за рахунок годин, передбачених на проведення тематичного оцінювання.
Крім того, при синхронному вивченні історії України та всесвітньої історії учитель може на свій розсуд здійснити ущільнення при вивченні таких тем:
- “Друга світова війна” та “Україна під час другої світової та Великої Вітчизняної воєн”;
- “Україна в умовах десталінізації”, “Україна в період загострення кризи радянської системи” та “Радянський Союз і пострадянські країни”.
За бажанням ущільнення можна здійснити використовуючи інтерактивні методи навчання, зокрема проектну діяльність учнів.

Художня культура

У навчальній програмі з художньої культури для 11-х класів кількість годин, запланована на вивчення окремих розділів програми, є орієнтовною і може змінюватися вчителем відповідно до можливостей та особливостей навчального закладу. Рекомендуємо перерозподілити час на вивчення тем відповідно до поданих нижче таблиць. Коригування здійснюється шляхом об’єднання суміжного за змістом навчального матеріалу. При вивченні художньої культури за програмою для загальноосвітніх навчальних закладів художньо-естетичного профілю (5 год. на тиждень) пропонується також скорочення на 10 годин передбаченого програмою резервного часу.
У таблицях 4, 5, 6 пропонуються скориговані теми чинних навчальних програм.

Таблиця 4
Вивчення художньої культури за програмою для загальноосвітніх навчальних закладів гуманітарного профілю (2 год. на тиждень)

Назва розділу Назви тем, навчальний матеріал яких об’єднується Кількість годин
І. «Європейський культурний регіон» «Значення художньої культури Європейського культурного регіону»;
«Греція» 1
ІІ. «Арабо-мусульманський культурний регіон»
«Декоративно-прикладне мистецтво мусульманських народів»;
«Пам’ятки арабо-мусульманської архітектури» 1
ІІІ «Африканський культурний регіон» «Значення художньої культури африканського регіону»;
«Ритуальне та самодіяльне мистецтво в африканській культурі» 1
ІV«Індійський культурний регіон» «Значення художньої культури індійського культурного регіону»;
«Індійські йоги» 2
V «Далекосхідний культурний регіон» «Значення художньої культури Китаю в історії регіону»;
«Естетичний феномен китайського живопису» 2
VІ «Латиноамериканський культурний регіон» «Латиноамериканські мелодії та ритми»; «Карнавал» 1
VІІ «Північноамериканський культурний регіон» «Музична культура»;
«Танцювальні ритми Америки» 2

Таблиця 5

Вивчення художньої культури за програмою для загальноосвітніх навчальних закладів спортивного профілю (2 год. на тиждень)

Назва розділу Назви тем, навчальний матеріал яких об’єднується Кількість годин
І. «Європейський культурний регіон» «Значення художньої культури Європейського культурного регіону»;
«Греція» 1
ІІ. «Арабо-мусульманський культурний регіон»
«Декоративно-прикладне мистецтво мусульманських народів»;
«Пам’ятки арабо-мусульманської архітектури» 1
ІІІ «Африканський культурний регіон» «Значення художньої культури африканського регіону»;
«Ритуальне та самодіяльне мистецтво в африканській культурі» 1
ІV«Індійський культурний регіон» «Музика і танець»;
«Індійське кіно» 2
V «Далекосхідний культурний регіон» «Значення художньої культури Китаю в історії регіону»;
«Естетичний феномен китайського живопису» 2
VІ «Латиноамериканський культурний регіон» «Латиноамериканські мелодії та ритми»; «Карнавал» 1
VІІ «Північноамериканський культурний регіон» «Музична культура»;
«Танцювальні ритми Америки» 2

Таблиця 6

Вивчення художньої культури за програмою для загальноосвітніх навчальних закладів художньо-естетичного профілю (5 год. на тиждень)

Назва розділу Назви тем, навчальний матеріал яких об’єднується Кількість годин
І. «Європейський культурний регіон» «Значення художньої культури Європейського культурного регіону»;
«Греція» 5
ІІ. «Арабо-мусульманський культурний регіон»
«Тисяча й одна ніч» - пам’ятка арабської літератури»;
«Лірика і музика Сходу» 2
ІІІ «Африканський культурний регіон» «Міфологія африканських народів»; «Ритуальне мистецтво в африканській культурі» 2
ІV«Індійський культурний регіон» «Значення художньої культури індійського регіону»;
«Індійські йоги» 2

Українська мова і література та рідна мова у загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням мовами національних меншин

При здійсненні календарно-тематичного планування необхідно зменшити кількість годин на вивчення програмового матеріалу з української мови на 8 годин, літератури – на 16 годин, рідної мови – на 4 години, інтегрованого курсу "Література" – на 12 годин.
Рекомендуємо ущільнити вивчення навчального матеріалу з української мови у загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням російською, румунською, молдовською, польською, кримськотатарською мовами за рахунок зменшення кількості годин на вивчення розділів: «Поглиблення і систематизація найважливіших відомостей з синтаксису, пунктуації та стилістики» ( на 2 години); «Робота над темами, визначеними вчителем» (на 4 години); «Зв'язне мовлення» (на 2 години). У загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням угорською мовою на вивчення теми «Дієслово як частина мови» передбачити 6 годин; «Службові частини мови» – 5 годин; «Просте ускладнене речення» – 4 години.
При вивченні української літератури ущільнення навчального матеріалу можливе за рахунок зменшення кількості годин та оглядового вивчення розділів:
«Літературний процес ХХ ст. (1900-1930)» – на 3 години; «Літературний процес ХХ ст. (1940-1950)» – на 2 години; «Літературний процес ХХ ст. (1960-1990)» – 3 години. Окрім того, радимо зменшити кількість годин на позакласне читання (на 4 години) та за рахунок самостійного вивчення літератури рідного краю (4 години).
У загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням російською мовою ущільнення вивчення навчального матеріалу з російської мови здійснюється за рахунок скорочення часу (на 1 годину) на вивчення розділів «Углубление и систематизация важнейших сведений по синтаксису и стилистике»; скорочення на 2 години на вивчення розділів «Связная речь» та «Работа над темами, определяемыми учителем».
Ущільнення навчального матеріалу з інтегрованого курсу "Література" (російська та зарубіжна) пропонуємо здійснити за рахунок зменшення кількості годин (на 2 години) на вивчення наступних оглядових тем: «Русская література 20-х годов», «Русская литература второй половины 50-х – начала 90-х годов»; вилучення з навчальної програми вивчення творів Ч. Айтматова та Ясунари Кавабата.
Ущільнення навчального матеріалу пропонуємо також зробити за рахунок годин, передбачених на проведення тематичного оцінювання.
Для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням польською, молдовською, румунською, кримськотатарською, угорською мовами методичні рекомендації щодо корекції навчальних програм з рідних мов і літератур розробляються обласними інститутами післядипломної педагогічної освіти.

Фізика

При календарно-тематичному плануванні навчального матеріалу з фізики для класів універсального та технологічного напрямів навчання рекомендуємо навчальні години розподілити з розрахунку 4 години у I семестрі та 3 години у II-му; для класів спортивного профілю – 3 години у I семестрі та відповідно 2 години у II семестрі. Кількість навчальних годин зменшується за рахунок навчального часу, відведеного на проведення фізичного практикуму, узагальнювальних занять, резервного часу та за рахунок проведення екскурсій в позаурочний час.
Роботи фізичного практикуму радимо проводити після вивчення тем, на основі яких ґрунтується їх проведення. Бали за ці роботи слід ураховувати при виставленні тематичної оцінки.
У таблиці 7 наведено орієнтовний часовий розподіл скоригованого навчального матеріалу відповідно до чинних навчальних програм.

Таблиця 7
Орієнтовне тематичне планування вивчення фізики в класах універсального, суспільно-гуманітарного, художньо-естетичного, філологічного, природничого, технологічного та спортивного профілів навчання

Тема Кількість годин
філологічний, суспільно-гуманітарний, художньо-естетичний
(2 год на тиждень) спортивний
(2,5 год на тиждень) універсальний,
технологічний
(3,5 год на тиждень) природничий
(4 год на тиждень)
Електромагнітна індукція 6 6 6 8
Механічні коливання і хвилі 7 12 13 12
Електромагнітні коливання 10 13 18 20
Електромагнітні хвилі 12 12 28 34
Елементи теорії відносності - - 2 4
Світлові кванти 5 6 10 12
Атом і атомне ядро 10 14 17 20
Узагальнювальні заняття 4 4 4 4
Практикум 4 4 6 6
Екскурсії та резервний час 4 4 4 4
Всього у 11 кл. 62 75 108 124

У класах фізико-математичного профілю та класах поглибленого вивчення фізики, пропонуємо винести на оглядове або самостійне опрацювання такі теми:
- 1.3. "Фізичні основи електротехніки": генератор трифазного струму, вмикання навантаження в трифазну мережу зіркою і трикутником, лінійна і фазна напруги, утворення обертового магнітного поля в трифазній мережі, асинхронний двигун трифазного струму;
- 1.5. "Світлові хвилі та оптичні прилади": світловий потік, сила світла, освітленість, закони освітленості, оптичні прилади (фотоапарат, фотоекспонометр, проекційні апарати, лупа, мікроскоп, підзорна труба, телескоп), роздільна здатність оптичних приладів.
У класах фізико-математичного профілю та у класах з поглибленим вивченням фізики ущільнення навчального матеріалу здійснюється також за рахунок зменшення кількості годин, відведених на узагальнююче повторення та фізичний практикум. У таблиці 8 наведено орієнтовний розподіл годин щодо ущільнення навчального матеріалу чинних програм.
Таблиця 8

Орієнтовне тематичне планування вивчення фізики в класах фізико–математичного профілю та класах з поглибленим вивченням фізики

Тема Кількість годин
фізико-математичний
профіль
(5 год на тиждень) поглиблене вивчення фізики
(7 год на тиждень)
Механічні коливання і хвилі 9 -
Електромагнітні коливання 24 33
Фізичні основи електротехніки 5 7
Електромагнітні хвилі та фізичні основи радіотехніки 12 16
Світлові хвилі та оптичні прилади 22 33
Елементи теорії відносності 6 10
Світлові кванти. Дія світла 16 21
Фізика атома 14 20
Фізика атомного ядра 13 18
Елементарні частинки 4 6
Узагальнювальні заняття 4 6
Практикум 12 16
Узагальнююче повторення 8 25
Екскурсії та резервний час 6 6
Всього у 11 кл. 155
217

Астрономія

Розподіл навчального матеріалу з астрономії з метою його ущільнення передбачає зменшення навчального часу, відведеного на вивчення тем "Небесна сфера", "Наша планетна система" та "Сонце – найближча зоря". У зазначених темах рекомендуємо вивчати оглядово питання: сонячні й місячні затемнення, видимі рухи планет; малі тіла Сонячної системи — астероїди, комети, метеорити, дослідження планет за допомогою космічних апаратів, проявів сонячної активності. Також пропонуємо винести на самостійне вивчення питання щодо подвійних зір та фізично змінних зір з теми "Зорі. Еволюція зір".
При вивченні астрономії (0,5 год. на тиждень) рекомендуємо виставляти дві тематичні оцінки за теми 1-5 та 6-9.
У таблиці 9 наведено орієнтовний часовий розподіл скоригованого навчального матеріалу відповідно до чинних навчальних програм.

Таблиця 9

Орієнтовне тематичне планування вивчення астрономії в 11 класі

Тема Кількість годин
0,5 год на тиждень 1 год на тиждень
1. Предмет астрономії. Її розвиток і значення в житті суспільства. 1 2
2. Небесна сфера. Рух світил на небесній сфері 1 4
3. Методи та засоби астрономічних досліджень 1 4
4. Наша планетна система 5 6
5. Сонце–найближча зоря 1 3
6. Зорі Еволюція зір 2 4
7. Наша Галактика 1 2
8. Будова й еволюція Всесвіту 2 5
9. Життя у Всесвіті 1 1
Всього у 11 кл. 15
31

Біологія

З метою ущільненого вивчення навчального матеріалу з біології пропонуємо зменшити кількість годин, відведених на вивчення тем «Планетарна роль живої речовини», «Основи еволюційного вчення», «Історичний розвиток і різноманітність органічного світу» і «Узагальнення». Ущільнення навчального матеріалу в процесі вивчення теми «Планетарна роль живої речовини» досягається за рахунок використання міжпредметних зв’язків та зменшення навчального часу, відведеного на вивчення питань щодо екологічної кризи сучасності та можливих шляхів її подолання з урахуванням того, що ці теми вивчались в курсі географії 10 класу.
У темі «Історичний розвиток і різноманітність органічного світу» кількість навчальних годин зменшується за рахунок оглядового вивчення питань щодо походження еукаріотів, прокаріотів, неклітинних форм життя та питань щодо походження людини, а також вивчення питання щодо ролі людини у біосфері в темі «Планетарна роль живої речовини».
Кількість навчальних годин можна зменшити також за рахунок проведення екскурсій в позаурочний час та зменшення навчального часу, відведеного на уроки узагальнення навчального матеріалу.
У таблиці 9 наведено орієнтовний розподіл часу на вивчення навчального матеріалу відповідно до чинних навчальних програм.

Таблиця 10
Орієнтовне тематичне планування вивчення біології у класах універсального, фізико-математичного, технологічного, суспільно- гуманітарного та філологічного напрямів

Навчальна тема Кількість годин у напрямах навчання
Універсальний та технологічний
Фізико-математичний
Гуманітарно-гуманітарний, філологічний
Спадковість і мінливість організмів 7 4 4
Закономірності мінливості 5 3 3
Генотип як цілісна система 8 3 3
Розмноження та індивідуальний розвиток організмів 10 5 5
Надорганізменні рівні життя 10 5 4
Планетарна роль живої речовини 4 3 3
Основи еволюційного вчення 7 3 4
Історичний розвиток і різноманітність органічного світу 5 2 2
Узагальнення курсу 2 1 1
Резервний час 4 2 2
Кількість годин разом 62 31 31

Таблиця 11

Орієнтовне тематичне планування вивчення біології в класах природничого та спортивного напрямів навчання

Навчальна тема Кількість годин
Природничий напрям Спортивний напрям
Розмноження організмів 6 4
Спадковість і мінливість організмів 8 6
Закономірності мінливості 10 6
Генотип як цілісна система 10 6
Індивідуальний розвиток організмів 10 6
Надорганізменні рівні життя 12 9
Планетарна роль живої речовини 7 6
Основи еволюційного вчення 10 7
Історичний розвиток і різноманітність органічного світу 12 5
Узагальнення курсу 4 3
Резервний час 4 4
Кількість годин разом 93 62

Хімія

У класах універсального, фізико-математичного і технологічного напрямів навчання рекомендуємо ущільнити вивчення навчального матеріалу за рахунок зменшення кількості годин (на 3 години), відведених на вивчення теми «Органічні сполуки» та «Роль хімії в житті суспільства».
Ущільнення навчального матеріалу в процесі вивчення теми «Органічні сполуки (продовження)» досягається за рахунок використання міжпредметних зв’язків, зокрема з біологією. Розглядаючи суміжні питання, а саме питання про вуглеводи, жири, амінокислоти і білки, їх значення у життєдіяльності організмів, доцільно напередодні вивчення організувати самостійне повторення відповідного матеріалу з курсу біології 10 класу. У темі «Роль хімії в житті суспільства» кількість навчальних годин зменшується за рахунок оглядового або самостійного вивчення питань щодо значення хімії у створенні нових матеріалів, розв’язанні сировинної та енергетичної проблем. Резервними є також 5 годин, відведених на тематичне оцінювання.
У таблицях 12, 13, 14 наведено орієнтовний розподіл часу на вивчення навчального матеріалу відповідно до чинних навчальних програм.

Таблиця 12

Орієнтовне тематичне планування вивчення хімії в класах універсального, фізико-математичного і технологічного напрямів навчання

Навчальна тема Кількість годин
Універсальний напрям Фізико-математичний і технологічний напрями
Повторення основних питань курсу хімії 10 класу 2 2
Органічні сполуки (продовження) 35 35
Узагальнення знань про неорганічні та органічні речовини 13 13
Практикум 3 3
Роль хімії в житті суспільства 5 5
Резервний час 4 4
Кількість годин разом 62 62

У класах природничого напряму пропонуємо зменшити кількість годин, відведених на вивчення теми «Узагальнення знань з хімії» і теми «Роль хімії в житті суспільства», за рахунок раціонального розподілу навчального часу між теоретичними, семінарськими і практичними заняттями, використання годин резервного часу та окремих годин, відведених на тематичне оцінювання.

Таблиця 13

Орієнтовне тематичне планування вивчення хімії в класах природничого напряму навчання

Навчальна тема Кількість годин
Природні джерела вуглеводнів та їх переробка 6
Спирти і фенол 12
Альдегіди і кетони 5
Карбонові кислоти 10
Естери. Жири. 6
Вуглеводи 8
Нітрогеновмісні сполуки 7
Білки. Нуклеїнові кислоти 2
Узагальнення знань з курсу органічної хімії 10
Узагальнення знань з хімії 20
Роль хімії в житті суспільства 4
Резервний час 3
Кількість годин разом 93

У класах гуманітарного напряму кількість навчальних годин зменшується за рахунок годин, відведених на тематичне оцінювання, за рахунок оглядового вивчення питань щодо значення хімії у створенні нових матеріалів, розв’язанні сировинної та енергетичної проблем і за рахунок об’єднання вивчення тем щодо домашньої аптечки та побутових хімікатів.

Таблиця 14

Орієнтовне тематичне планування вивчення хімії в класах суспільно - гуманітарного та філологічного напрямів навчання

Навчальна тема Кількість годин
Повторення основних понять курсу хімії 10 класу 2
Органічні сполуки (продовження) 15
Узагальнення знань про неорганічні та органічні речовини 3
Роль хімії в житті суспільства 3
Хімія в повсякденному житті 4
Резервний час 4
Кількість годин разом 31

Географія

З метою ущільнення вивчення навчального матеріалу в класах суспільно-гуманітарного та природничого напрямів навчання пропонуємо із розділу «Країни Південної Азії» тему «Непал» винести на самостійне опрацювання. Матеріал розділу «Країни Центральної, Західної і Східної Африки» подати у вигляді загальної економіко-географічної характеристики регіону без огляду окремих країн. У розділі «Країни Латинської Америки» для класів суспільно-гуманітарного профілю вивчення теми «Перу» винести на самостійне опрацювання, а у класах природничого напряму, окрім того, подати всю Латинську Америку в вигляді загальної характеристики. Також у класах суспільно-гуманітарного напряму в розділі «Країни Австралії та Океанії» на самостійне вивчення дати тему «Країни Мікронезії», а у класах природничого напряму пропонуємо на самостійне вивчення винести тему «Океанія – околиця світу».
У таблиці 15 пропонуємо орієнтовний розподіл годин вивчення географії для класів суспільно-гуманітарного та природничого напрямів навчання. Таблиця 15 Орієнтовне тематичне планування вивчення географії в класах суспільно - гуманітарного та природничого напрямів навчання Назва теми Суспільно-гуманітарний напрям Природничий напрям Країни Південної Азії 2 2 Країни Центральної, Західної і Східної Африки 2 2 Країни Латинської Америки 5 3 Країни Австралії та Океанії 5 3 Економіка Ущільнення вивчення навчального матеріалу в класах суспільно-гуманітарного напряму навчання пропонуємо зробити за рахунок зменшення кількості годин на вивчення теми «Сучасні моделі ринкової економіки» (до однієї навчальної години). Самостійно рекомендуємо вивчати тему «Соціальна політика держави», оскільки навчальний матеріал досить доступний і вивчається також у курсах «Правознавство» та «Історія». Теми «Міжнародна економічна інтеграція» та «Україна у світовій економіці» пропонуємо також вивчати самостійно або оглядово. Вони детально розглядаються у курсі «Географія». Основи безпеки життєдіяльності (ОБЖ) Рекомендуємо внести зміни у розподіл часу на вивчення окремих тем курсу ОБЖ, а саме зменшити кількість годин відведених на вивчення розділу «Надзвичайні ситуації, що загрожують добробуту людини та суспільства» за рахунок оглядового вивчення питань, суміжних з курсами фізики, захисту Вітчизни, медико-санітарної підготовки. Тема «Виробничі надзвичайні ситуації» вивчається самостійно або оглядово за рахунок годин, відведених на вивчення питань щодо впливу на здоров’я людини факторів виробництва, що змінюють фізичні параметри середовища, а тема «Надзвичайні ситуації техногенного походження» – за рахунок питань щодо іонізуючої радіації, її джерел, доз опромінення, одиниць їх виміру, приладів радіометричного та дозиметричного контролю, дезактивації територій, санітарної обробки людей. Таблиця 16 Орієнтовне тематичне планування вивчення ОБЖ Навчальна тема Кількість годин Виробничі надзвичайні ситуації 3 Надзвичайні ситуації техногенного походження 3 Надзвичайні події, що загрожують безпеці громадяни 4 Людина в інформаційному просторі 4 Резервний час 1 Кількість годин разом 15 Математика До програми зовнішнього незалежного оцінювання з математики включено всі теми навчального матеріалу 11 класу, тому у запропонованому тематичному плануванні ущільнення змісту навчального матеріалу здійснено за рахунок незначного зменшення кількості годин на вивчення окремих тем та за рахунок резервних годин чинних навчальних програм. Учителю необхідно організувати роботу щодо засвоєння нового навчального матеріалу у відповідності до поетапного формування розумових дій, а саме: виділити основний зміст і засоби роботи з ним у короткій схематичний формі, зручній для розв’язування завдань; організувати самостійну роботу учнів з обов’язковим покроковим контролем кожного етапу розв’язання; поступово переходити від покрокового контролю з боку учителя до самоконтролю учня. Таблиця 17 Орієнтовне тематичне планування вивчення математики у класах універсального напряму Алгебра та початки аналізу ( 2 год на тиждень, у І семестрі-32 год, у ІІ семестрі-30 год, всього 62 год) № п/п Назва теми Кількість годин Кількість контрольних робіт I Границя і неперервність функції 5 год вхідна II Похідна та її застосування 16 год 1-2 III Інтеграл та його застосування 11 год 1 IV Елементи комбінаторики 8 год V Початки теорії ймовірностей 10 год 1 VI Вступ до статистики 4 год VII Повторення і систематизація навчального матеріалу 8 год 1 Геометрія ( 2 год на тиждень, у І семестрі-32 год, у ІІ семестрі-30 год, всього 62 год) № п/п Назва теми Кількість годин Кількість контрольних робіт I Многогранники 18 год 2+вхідна II Тіла обертання 12 год 1 III Об’єми тіл 12 год 1 IV Площі поверхонь тіл обертання 9 год 1-2 V Комбінації геометричних тіл 5 год VI Повторення і систематизація навчального матеріалу 6 год 1 У класах філологічного, суспільно-гуманітарного, технологічного, спортивного, худ

Категорія: Нормативні документи | Додав: tanya (21.03.2009)
Переглядів: 6233 | Рейтинг: 3.5/2 |
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]

Форма входу
Пошук
Друзі сайту

Погода

Гороскоп

Статистика

Онлайн всього: 2
Гостей: 2
Користувачів: 0
Copyright MyCorp © 2019