Четвер, 23.05.2019, 17:56
школа73
Вітаю Вас Гость | RSS

Меню сайту
Категорії каталога
Вчителю [6]
методичні матеріали
Нормативні документи [4]
нормативні документи про освіту
Психологія [6]
Що треба знати, щоб користуватися популярністю, впливати на інших та таке інше...
Цікаво [5]
Небезпечно [5]
Наша творчість [2]
Актуально [4]
Міні-чат
500
Головна » Статті » Вчителю

ВИКОРИСТАННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНОГО ПРОЕКТОРА ТА ІНТЕРАКТИВНОЇ ДОШКИ НА УРОКАХ ГЕОГРАФІЇ
             Принцип наочності можна розглядати як стимул в організації активної пізнавальної діяльності учнів та опиратися на представлені в засобах наочності образи, моделі, знаки. Комплекс інтерактивних й аудіовізуальних засобів виступає як стимулятор, що спонукує до пізнання, розвитку інтересу, уяви, що створює емоційну сферу навчання.
Бібліотека електронних наочностей з географії (7–11 класи)містить наочні матеріали і медіаоб’єкти декількох категорій:
• фотографії конкретних географічних об’єктів з текстовими коментарями (наприклад, фото вулкана, природних комплексів Землі та ін.);
• схеми, діаграми, таблиці, що відображають будову географічних об’єктів, сутність географічних явищ і процесів, їх якісні й кількісні характеристики (наприклад, схема розповсюдження теплових, кліматичних поясів та повітряних мас);
 • анімації та відеороліки, що відображають географічні процеси або явища з текстовими або звуковими коментарями (наприклад, глобальні проблеми людства, сучасні географічні дослідження та ін.);
• інтерактивні картосхеми, конструктори контурних карт, моделі форм рельєфу з текстовими та звуковими коментарями.
 
               За влучним висловом видатного вченого географа Н. Н. Баранського, карта — є альфа й омега (тобто початок і кінець) географії. Від карти будь-яке географічне дослідження виходить і до карти приходить, з карти починається й картою закінчується. За картами й картосхемами складаються описи, географічні побудови, проводяться приблизні виміри. Сполучений аналіз карт дозволяє виявити географічні закономірності в просторовому розміщенні, співвідношенні, сполученні та взаємодії об’єктів, явищ і процесів на поверхні. Але зміст й інформаційне наповнення географічних карт і картосхем в її традиційній формі не можуть бути змінені за бажанням учителя. Інтерактивні ж карти є новим типом інтерактивних засобів навчання географії. З одного боку, інтерактивні карти мають властивості географічної карти, тобто є зменшеним у масштабі зображенням земної поверхні з використанням особливої мови — умовних знаків. З іншого боку, у них з’являється нова властивість, що наближає їх до геоінформаційних систем — можливість зміни змісту карти. Як приклад візьмемо інтерактивну картосхему «Природні зони світу». Під час виведення на екран ми бачимо тільки фізико-географічну картосхему світу. Але поряд з нею є кнопки, що керують змістом цієї інтерактивної карти. Натисканням мишею на ту чи іншу кнопку можна вивести на карту ареал поширення певних природних зон, наприклад тайги та/або тундри. У процесі характеристики географічного положення природної зони, наприклад тайги, ми маємо можливість спостерігати на карті тільки територію поширення тайги й нічого зайвого. Це безсумнівна перевага, оскільки учні бачать на карті тільки те, про що в цей момент розповідає вчитель. На карті немає більше нічого, що може відволікти їхню увагу. Можна навести інший приклад — інтерактивний конструктор контурних карт «Геологічний розвиток материка Північна Америка». Натискаючи на кнопки, вчитель керує змістом, виводить на контурну карту Північно-Американську платформу та інші тектонічні структури. За бажання вчитель пропонує учням виконати декілька завдань пізнавального та творчого характеру, враховуючи їх інтелектуальний та індивідуальний рівень підготовки з предмета. Створена картосхема із завданнями роздруковується, примірники роздаються учням. При цьому концентрація уваги учнів зосереджена тільки на виконанні цього завдання. У ході повторення й проведення узагальнювального уроку також можна скористатися медіаоб’єктами, схемами і діаграмами, показаними під час пояснення на попередніх уроках. Учні повинні впізнати їх та охарактеризувати.
Можливості мультимедійного проектора та інтерактивної дошки зроблять урок цікавим і змістовним.
 Північна Америка.
7 клас
Мета:
Навчальна: узагальнення, контроль і перевірка знань учнів про Північну Америку, закріплення навичок роботи з картою та географічною інформацією.
 Розвивальна: розвиток пізнавального інтересу до предмета, формування уявлення про професії, пов’язані з науками географічного циклу, розвиток творчого мислення учнів за допомогою аудіовізуальних та екранно-звукових засобів навчання.
Виховна: виховання почуття колективізму, взаємодопомоги, відповідальності. Тип уроку: узагальнення і контроль навчальних досягнень учнів. Форма проведення: урок-конференція, робота в групах.
Обладнання: фізична карта світу, політична карта світу, атласи, диск «Бібліотека електронних наочностей «Географія. 7–11 класи» для загальноосвітніх навчальних закладів, версія 1,0», рекомендований Міністерством освіти і науки України, мультимедійний проектор та інтерактивна дошка, карточки-завдання для кожної групи.
Хід уроку
І. Організаційний момент
Зібратися разом — це початок, триматися разом — це прогрес, працювати разом — це успіх. Генрі Форд
 На першому уроці, присвяченому вивченню Північної Америки, учнів було проінформовано про проведення заключного узагальнювального уроку у формі уроку-конференції з використанням мультимедійного проектора та інтерактивної дошки. Попередньо учнів ознайомлено зі змістом уроку, функціями учасників та особливостями збору додаткового матеріалу про материк.
 Клас поділяється на п’ять груп, кожна з якої отримує конкретне домашнє завдання як необхідну умову забезпечення розвитку творчих здібностей учнів. На заключному узагальнювальному уроці учні розміщуються по групах за партами, на яких розкладено назви груп і карточки-завдання інтерактивний конструктор контурних карт — примірники картосхем із завданнями.
 Кожна група вибирає собі капітана. Разом вони обмірковують поставлені їм завдання, причому кожен учень має брати активну участь і має знати відповідь на всі запитання.
Назви груп та об’єкт їх дослідження:
• Геоморфологи і геологи — тектонічна будова материка та її вплив на розміщення форм рельєфу та корисних копалин.
• Кліматологи — розташування кліматичних поясів на материку, розподіл температур, опадів, особливості характерних погод.
 • Гідрологи — приналежність внутрішніх вод до басейнів океанів, особливості режиму живлення та розумного використання води. • Біогеографи — розташування природних зон, причини їх зміни, своєрідність органічного світу та їх охорона.
• Демографи і країнознавці — історія заселення території певної країни чи регіону, кількість і розміщення населення, його расовий та національний склад, релігія, господарство країн світу. ІІ. Мотивація навчальної діяльності ІІІ. Перевірка знань, глибини їх усвідомлення
1. Складання візитної картки материка
Північна Америка (колективна робота) • Найбільший острів — Ґренландія, площа — 2176 тис. км2. • Найдовший гірський ланцюг — Кордільєри, довжина — 9 тис. км. • Найбільший каньйон — утворила р. Колорадо, довжина — 420 км, глибина — 1645 м, ширина — 6–20 км. • Найбільший гейзер — Гігант, висота стовпа киплячої води — 90 м, у Національному парку Єллоу­стоун. • У пустелі Арізона, живуть сумчасті щури, які не п’ють води. • Найбільший у світі океанічний приплив — висота 18 м, затока Фанді, Канада. • Найкоротша у світі річка — Роу, США, штат Монтана, 80 м. • Перший у світі Національний парк — Єллоустонський, 1872 рік. • Найбільша печера — Флінт-Мамонтова, довжина 560 км, США, штат Кентуккі. • Найбільше за площею прісноводне озеро — Верхнє, площа 82 тис. км2. • Найнижчий чагарник — карликова верба заввишки 5 см, острів Ґренландія. • Росте дерево, яке називають «диявольським». У корі цього дерева є багато сполук фосфору, а тому в темряві воно випромінює слабке світло. 2. Робота груп над картками-завданнями
Під час роботи над картками учні обирають наочний матеріал, який супроводжуватиме виступи груп.
Група геоморфологів і геологівГеоморфологія — наука про рельєф. Вона вивчає історію розвитку рельєфу, походження, вік, форми рельєфу. Дані геоморфології використовують під час пошуку корисних копалин. Геологія — наука про мінерали та гірські породи, та їх розміщення. 1. Що лежить в основі материка? 2. Форми рельєфу які переважають на материку. 3. Знайти і показати гірські і рівнинні форми рельєфу. Найвищу і найнижчу точки материка. 4. Області землетрусів та вулканів на материку. 5. Корисні копалини та їх розміщення. 6. Особливості рельєфу материка. Це цікаво знати Флінт-Мамонтова печера. Одна з найбільших карстових печер у світі знаходиться у США поблизу м. Луїсвілл. Відкрита у 1809 р. мисливцем, який переслідував пораненого ведмедя. Печера стала батьківщиною підземного туризму в Америці. Глибина сягає 300 м. Складається з 48 км великих проходів і приблизно такої ж довжини малих, що утворюють у сукупності складний лабіринт; є озера і підземні річки. Деякі зали і камери багаті натічно-краплинними утвореннями і кристалами. У 1973 р. було виявлено зв’язок з розташованою поруч печерою Флінт-Рідж. Єдина система Флінт-Мамонтова має довжину 500 км. Національний парк — з 1972 р.
Група кліматологів Кліматологія — наука про клімат та його закономірності. 1. Теплові пояси, в яких розміщується материк. 2. Які кліматичні пояси простягаються через його територію? 3. За кліматичною картою порівняти температуру повітря (січня — липня), опади у північній, центральній і південній частинах материка. 4. Чи є на материку пустелі? Знайти і показати на карті. Чому вони утворилися? 5. Де на материку випадає найбільша і найменша кількість опадів? Чому? 6. Особливості клімату материка. Це цікаво знати Торнадо. На півдні Великих рівнин бувають особливо сильні вихорі — торнадо. Це короткочасні, але надзвичайно великої руйнівної сили вихорі діаметром у декілька десятків, а то і сотень метрів. У результаті нерівномірного прогрівання утворюються активні рухи повітряних мас із півночі на південь та у зворотному напрямку. Гірські масиви Кордільєр та Аппалачів, що розташовані майже меридіонально, створюють ефект «аеродинамічної труби», якою проносяться руйнівні смерчі — торнадо. Торнадо завдають колосальної шкоди природі й людям. Наприклад, після смерчу знаходили пробите кукурудзяним зерном куряче яйце з «кульовим» отвором. Подібні відмітки робила галька у віконному склі. Відомі ще більш вражаючі приклади: соломинка проткнула наскрізь товстий картон; стальна опора ЛЕП була зігнута до самої землі. Найбільш фантастичний випадок було зареєстровано під час смерчу в 1896 р. Тоді соснова палиця пробила залізний лист завтовшки 1 см. Найважчий серед предметів, які підіймав смерч,— залізний підвісний міст масою 108 т. Цікаво, що межі дії торнадо чітко означені на місцевості; були випадки, коли половина будинку була знесена повністю, а інша залишалася неушкодженою.
Група гідрологів Гідрологія — наука, яка займається вивченням природних вод: морів, рік, озер, боліт, підземних вод, розв’язує питання розумного використання води. 1. За картами атласу визначте, до басейнів яких океанів належать річки материка. Показати на карті. 2. Чи є на материку водоспади, де вони утворилися? 3. Що ви знаєте про озера материка? 4. Описати одну з річок материка. 5. Як використовуються річки в господарській діяльності людини? 6. Особливості внутрішніх вод материка. Це цікаво знати Легенда про Ніаґарський водоспад. В одній із старовинних індіанських легенд розповідається, що в дуже далекі часи, коли світло боролося з темрявою, відбулася смертельна битва між двома могутніми духами — Хінане і Маніту. Хінане — небесний дух — уважався володарем хмар, дощу і блискавок. Маніту — земний дух, що мав вигляд змія. Довго тривав поєдинок. Ніхто з них не міг подужати свого супротивника. Тут Хінане згадав про блискавку і метнув її в Маніту. З криком болю і злості поранений земний дух заповз у безодню, куди падають води Ніаґари. Індійські чаклуни запевняють, що нібито в гуркоті водоспаду і досі чути його крики. Із давніх індіанських переказів стало відомо, що в стародавніх племен, які жили біля водоспадів, був звичай дарувати великому духові Маніту найвродливішу дівчину. Обраниця вважалася його нареченою і називалася Дівою Туману. У призначений жерцями день до водоспаду сходилося все довколишнє населення. Під захоплені крики натовпу і звуки барабанів Діву Туману виводили з розкішно оздобленого вігвама, садовили у новий білосніжний човен і одвозили за Верхні пороги. Після загальних урочистостей по сигналу верховного жреця човен пускали вниз по річці. Зриваючись з гребеня водоспаду, Діва Туману летіла в безодню, «просто в обійми Маніту».
Група біогеографівБіогеографія — наука, яка вивчає закономірності поширення рослинного і тваринного світу на Землі. 1. Що називають природною зоною? 2. За картою назвати природні зони материка. 3. Як змінюються природні зони в горах? Навести приклади. 4. Назвати декілька представників рослинного і тваринного світу природної зони (на вибір). 5. Господарська діяльність людини. Охорона природи. 6. Особливості органічного світу материка. Це цікаво знати Єллоустоунський Національний парк. Саме в Північній Америці у США в 1872 р. було створено перший у світі національний парк, розташований у східній частині Кордільєр — Скелястих горах. Парк дістав свою назву від великого озера в центрі парку — Єллоустона, по берегах якого б’ють гарячі джерела. Це — найстаріший заповідник США — «країна криги, вогню, води, смоли й диму, що крутиться». Один з найбільших гейзерів у світі — Гігант (висота стовпа киплячої води — 90 м, стовп діаметром 8–10 м) — називають дивом парку. На території парку збереглися сліди активної вулканічної діяльності, багато гейзерів. В парку охороняються незаймані соснові ліси, де живуть ведмеді, олені, лані, бізони, койоти та інші лісові тварини. За площею заповідників і національних парків Північна Америка займає перше місце у світі. Група демографів і країнознавців Демографія — наука про кількість і розміщення населення на Землі. Країнознавство — це наука, яка вивчає населення, господарство країни. 1. До якої раси і народності відносяться жителі материка? 2. Яка густота населення, найбільші міста? 3. До якої мовної сім’ї, групи належать народи? 4. Релігійний склад населення. 5. Найбільші країни та їх столиці. 6. Особливості населення мате­рика.
Це цікаво знати Сполучені Штати Америки належать до найбільш розвинених країн світу. Провідними галузями промисловості є хімічна, нафтопереробна, металургійна, електроенергетика, машинобудування. Сільське господарство спеціалізується на розведенні великої рогатої худоби, свинарстві, вівчарстві, птахівництві; вирощуванні пшениці, кукурудзи, цукрової тростини, сої та інших культур. У США є запаси різноманітних корисних копалин. Головний символ США — Статуя Свободи — установлений на острові Свободи в Нью-Йоркській гавані. Її висота — 46 м, а висота п’єдесталу — 45 м. 3. Повідомлення учнів із використанням мультимедійного проектора та інтерактивної дошки
ІV. Підсумок уроку Сьогодні на уроці ми: • узагальнили, перевірили і поглибили знання про материк Північна Америка, використавши Атлас «Бібліотеки електронних наочностей» за 7 кл., мультимедійний проектор та інтерактивну дошку; • закріпили навички роботи з географічними картами та додатковою літературою; • ознайомилися із роботою в групах як способом спільного розв’язання проблем і досягнення спільної мети; • отримали уявлення про професії, пов’язані з географічними науками.
V. Домашнє завдання Повторити матеріал про Північну та Південну Америку.
Література 1. Величко І. Геовікторина у запитаннях та відповідях.— Тернопіль: Підручники і посібники, 2006. 2. Географія.— 2008.— № 3, 6. 3. Кобернік С. Г., Скуратович О. Я. Географія материків і океанів.— К.: Навчальна книга, 2003. 4. Географія світу.— Донецьк, 2004. 5. Електронний атлас для курсу «Географія материків та океанів». 6. Методичні рекомендації з використання у навчальному процесі бібліотеки електронних наочностей «Географія. 7–11 кл». 7. Пирогов І. А. Використання інформаційних технологій на уроках географії // Географія.— 2007.— № 6.
 Т. П. Бундзняк, Міжгірська ЗОШ І–ІІІ ст. № 2, Міжгірський р-н, Закарпатська обл.


Джерело: http://journal.osnova.com.ua/magazines/13/128/9195
Категорія: Вчителю | Додав: tanya (12.04.2010)
Переглядів: 7605 | Рейтинг: 4.5/8 |
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]

Форма входу
Пошук
Друзі сайту

Погода

Гороскоп

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Copyright MyCorp © 2019